Allergische reacties en testen.

Typen reacties bij allergie en test o.a. Provocatietest.


BRON ALLERGIECENTRUM

Wat is allergie?

Allergie is een overgevoeligheidsreactie van het afweersysteem op stoffen van buiten het lichaam die normaal niet een dergelijke reactie geven. Het afweersysteem behoort elementen, zoals bacteriën, virussen en andere microben te vernietigen. Door de tegenwoordige kennis van hygiëne heeft het afweersysteem te weinig normale "vijanden"om aan te vallen en richt het afweersysteem zich tegen andere niet in het lichaam behorende stoffen, zoals allergenen, stuifmeel en bepaalde voedingsstoffen. Bij een allergische reactie worden bepaalde antistoffen, zoals histamine in het lichaam aangemaakt die de allergische reactie veroorzaken.

Allergenen

Dit is een verzamelnaam voor de stoffen die in staat zijn bij mensen een allergische reactie op te wekken. Er zijn duizenden verschillende soorten allergenen bekend, maar de allergenen van de huisstofmijt en stuifmeel zijn het meest bekend.

Soorten allergie

We kennen o.a. de volgende groepen allergieën:

Inhaleringsallergieën (o.a. huisstofmijtallergie, hooikoorts en MCS)
Voedselallergieën (o.a. koemelk, ei, pinda, noten, garnalen)
Contactallergieën (o.a. nikkel, latex, chemische stoffen)
Insectenallergieën (o.a. bijen en wespen)
Geneesmiddelenallergieën (o.a. penicilline)

Allergische sensibilisatie

U moet al eens eerder in contact zijn geweest met een bepaalde allergeen, voordat u in staat bent ergens allergisch op te reageren. Het afweersysteem ontwikkelt na vele contacten de mogelijkheid op deze allergeen allergisch te reageren. Dit is allergische sensibilisatie. Het immuunsysteem herkent die stof als een lichaamsvreemde stof en reageert vervolgens op deze “vijand”. Sommige allergenen veroorzaken gemakkelijker en sneller een allergie, ook is aanleg voor een allergie en de lichamelijke conditie van het lichaam een belangrijke factor. Mensen kunnen zelfs na vele jaren zonder problemen met een bepaalde stof plotseling een allergie tegen deze stof ontwikkelen.

Typen allergie

Type I: Wordt ook wel de directe type allergie genoemd. Hierbij ontstaan de klachten vrijwel direct tot enkele uren nadat u in contact bent geweest met het allergeen. Als reactie op de allergeen wordt door het lichaam een bepaald soort antistof gemaakt: IgE antistof. Deze antistoffen zijn in principe gericht tegen bepaalde allergenen.

Type II: Ook wel vertraagde type allergie genoemd, waarbij de klachten pas 2 á 3 dagen na blootstelling met het allergeen ontstaan.

Allergische symptomen

Symptomen zijn niet alleen afhankelijk van het soort allergie, maar ook van het type allergie en de plaats waar het allergeen contact maakt met het lichaam. (huid, luchtwegen, spijsverteringskanaal). Meer informatie over de allergische symptomen vindt u bij de de info over de betreffende allergie Is het allergie. Om vast te stellen of het om allergie gaat zal de huisarts in eerste instantie uitgaan van wat de patiënt hem vertelt, ofwel de anamnese. Als uit de anamnese blijkt dat de klachten door een allergische reactie kunnen worden veroorzaakt zal de huisarts een gericht allergologisch onderzoek laten doen om te zien wat precies de allergische reactie veroorzaakt. Er zijn verschillende soorten allergietesten:

Plakproeven

Wanneer een contactallergie wordt vermoed kunnen de zogenaamde epicutane allergietesten of plakproeven worden gedaan. De verdachte allergenen worden op de rug met behulp van pleisters aangebracht. Na 48 uur worden de pleisters verwijderd en 24 uur daarna wordt de huid gecontroleerd. Daarna volgt de uitslag over de test. Op de plek waar de huid in aanraking is geweest met de allergenen waar men allergisch voor is ontstaat roodheid en zwelling, soms zelfs een blaar. Alle stoffen kunnen in principe worden getest die er van verdacht worden een contactallergie te veroorzaken. In Europa is een standaardreeks van te testen stoffen ontwikkeld, waar Europeanen het meest allergisch op reageren: de Europese Standaardreeks.

Priktesten

Priktesten zijn zinvol wanneer men een voedselallergie of inhalleringsallergie vermoed. Een druppeltje allergeenextract wordt op de huid gedruppeld en vervolgens wordt met een naald door het druppeltje heen in de huid geprikt, zodat er een kleine hoeveelheid van de allergene stof in de huid terecht komt. Binnen 15-45 minuten na behandeling ontstaat bij een allergische reactie roodheid en zwelling van de huid op de plaats van de prikplek. Hoe groter de reactie hoe meer de geteste persoon allergisch is voor die bepaalde allergeen. Daarna volgt de uitslag over de test en hoe hiermee om te gaan.

Bloedtesten

Voedsel- en inhaleringsallergieën kunnen ook worden vastgesteld door middel van een bloedtest. Men onderzoekt dan of een bepaald soort eiwitten, het IgE in het bloed aanwezig is. Deze test noemt men ook wel RAST-test. Meestal is deze test iets minder betrouwbaar dan de priktest.

Eliminatie - provocatietest

Bij deze test wordt contact met het verdachte allergeen geheel gestopt (eliminatie). Wanneer de klachten verminderen of verdwijnen, wordt men weer blootgesteld aan het verdachte allergeen (provocatie). Als de klachten hierdoor weer terugkomen of verergeren is het bewijs voor de allergie geleverd. Deze test mag uitsluitend onder supervisie van een deskundige worden uitgevoerd, want bij heftige allergische reacties is de aanwezigheid ban een gespecialiseerde arts noodzakelijk.

Testresultaten

Geen enkele allergietest geeft voor 100 % duidelijkheid, want er kan sprake zijn van meerdere allergieën waardoor het niet met zekerheid te zeggen is welke allergie de klachten veroorzaakt. Soms is er ook sprake van een vals negatief uitslag. Echter in de meeste gevallen is het resultaat van de testen betrouwbaar, zeker wanneer het goed aansluit met de anamnese.

Allergie - wat nu?

Wanneer een allergie wordt vastgesteld dient men het bewuste allergeen te mijden. Dit betekent dat men zijn levens- en/of eetpatroon geheel dient te wijzigen. Allergieën hebben een behoorlijke impact op uw leven, want bij alles wat u doet of eet dient u rekening te houden met uw allergie.

Voedselallergie

Wanneer er sprake is van een voedselallergie is het samenstellen van de dagelijkse maaltijden een stuk moeilijker, omdat bijvoorbeeld pinda’s en ei in heel veel normale voedsel worden verwerkt, zoals in koekjes, pasta’s, toetjes en vele kant en klaar producten. Begeleiding van een diëtist is daarom erg belangrijk. Ook beperkt voedselallergie uw sociale contacten, want u kunt niet meer zomaar even in een restaurant iets eten of bij vrienden thuis. Altijd dient van te voren goede afspraken over het eten te worden gemaakt of men dient zelf zijn eten mee te nemen. Wanneer de voedselallergie kan leiden tot anafylactische shock is het mogelijk om een epinefrine bevattende auto-injector bij zich te dragen. Na blootstelling aan het allergeen kan men zichzelf met deze prikpen injecteren met epinefrine. Hierdoor worden de verschijnselen die de levensbedreigende shock veroorzaken tegengewerkt, waardoor er meer tijd ontstaat om met spoed naar het ziekenhuis te gaan.

Inhaleringsallergie

Wanneer er een inhaleringsallergie is geconstateerd betekent dit dat men zijn leefgewoonten dient te veranderen en/of zijn leefomgeving dient te saneren, om zo aanraking met het allergeen zo veel mogelijk te vermijden. Bij huisstofmijtallergie kan samen met een longverpleegkundige een saneringsplan worden opgesteld. Meer informatie over sanering vindt u in het infogedeelte: Sanering. Bij hooikoorts dient men elk contact met pollen en stuifmeel te vermijden. Medicijnen zoals Antihistaminica voorkomen dat de ontstekingsstoffen die ten gevolge van de allergie worden losgelaten in de luchtwegen en in de huid nu in de cellen opgesloten blijven. Meer informatie over medicatie.

Contactallergie

Wanneer er sprake is van een contactallergie moet men elk contact met de allergische stof vermijden door zijn levenspatroon te veranderen. Soms kan het betekenen, dt men bepaalde sierraden niet meer kan dragen, soms is het noodzakelijk ander werk te zoeken en/of omscholing te doen, wanneer men allergisch is tegen de producten waar men dagelijks mee werkt. De bedrijfsarts of Arbodienst kan hierbij adviseren.

Omdat mijn mailbox dagelijks overstroomt met vragen over wat wel en niet veilig is om te eten. Wil je specifiek iets weten over een product, zoek dan contact via twitter. Hier zijn ook supermarkten aangesloten..

De reacties van allergien hebben verschillende uitingsvormen. Waar de een last heeft van bultjes of eczeem zal de ander zich echt compleet benauwd worden. Hier zit dus verschil in.

Laat u adviseren hierin door uw allergoloog of dietist. En raadpleegt als u zich niet comfortabel voelt een andere arts. Vertrouw op uw gevoel hierin en staak ook het gebruik als u denkt dat u ergens niet goed tegen kan. Allergie is een complex iets wat vaak onderschat word, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat veel mensen er ook zij het met wat aanpassingen goed mee kunnen leven.

Het is goed om stil te staan bij gevaren van allergie, dit is zeker niet onterecht. En ik heb dan ook respect voor hen die hun verhaal willen vertellen en met ons delen om ons te behoeden voor wat hun is overkomen.

Ik vind het moeilijk om sommige mails te beantwoorden niet uit onwil, maar omdat ik wil waken om verkeerd advies te geven. Ik hoop dat jullie dit begrijpen. Ook het zomaar weglaten van voeding kan leiden tot tekorten. Daarom zou iedere allergie door een arts als diagnose moeten worden gesteld. Wel kan ik vertellen waar melk inzit en hoe we met zijn allen het leven wat makkelijker en comfortabeler kunnen maken.

Wil je meer lezen over door artsen voorgeschreven mogelijke medicatie: Antihistamine (medicatie bij allergische reactie) en EpipenVoor meer info:

http://www.anafylaxis.nl/
http://www.voedselallergie.nl/
http://www.schoolenallergie.nl