Omgaan met een allergische leerling voor leerkrachten.

Dank aan het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen van wie deze link geplaatst mocht worden op de site. Vaak is de vraag hoe om te gaan met een allergie/ dieet op school. Het handboek geeft hierop een goede kijk. Ter aanvulling wil ik meegeven dat je altijd ook een eigen placemat met daarop de gegevens en hoe de medicatie te geven kunt meegeven voor de overblijf of voor of naschoolse opvang. Ook op trommeltjes, bekers e.d. kun je tegenwoordig een eigen tekst laten drukken. Of de stickers met eigen tekst. Zo is direct duidelijk  wie, wat, waar en hoe te handelen in geval van nood. Ik heb mijn zoon mijn telefoonnummer uit zijn hoofd laten leren, zodat hij mij altijd kan bereiken. Dit dan in het geval dat hij bij een vriendje speelt en toch iets wil proberen. Altijd eerst bellen is de afspraak. Zo is hij steeds een stukje vrijer en ik geruster. Iedere ouder met een allergisch kind loopt hier tegen aan en heeft hier vaak een stuk frustatie en onmacht. Je kunt niet alles voorkomen en begeleiden als je kind naar school gaat. Daarom wilde ik graag onderstaande link met jullie delen, zodat dit een leidraad kan zijn hoe je dingen zou kunnen doen.

Een allergische leerling in de klas.

Aanvullend: Tips bij allergieen.